Întrebări simple: Ce sunt adresa IP și masca de rețea?

Atunci când conectezi un dispozitiv la o rețea, acesta primește o adresă prin intermediul căreia este identificat. Această adresă se numește adresă IP (eng. Internet Protocol address) și reprezintă o etichetă numerică atribuită fiecărui dispozitiv dintr-o rețea ce folosește Protocolul de Internet pentru a comunica. Adresa IP are două funcții: de a identifica rețeaua din care dispozitivul face parte, precum și de a identifica dispozitivul însuși. In termeni simpli, putem explica adresa IP astfel: "Numele ne indică ceea ce căutăm într-o rețea, adresa ne spune unde este iar ruta ne spune cum să ajungem acolo". Asta înseamnă că adresa IP are informații despre "numele", locația și drumul care trebuie parcurs pentru ca datele să ajungă la dispozitivul dorit. Hai să intrăm în mai multe detalii pentru a înțelege mai bine acest concept:

Ce este Internet Protocol versiunea 4 (IPv4)?

Internet Protocol versiunea 4 sau IPv4 este a patra versiune a Protocolului de Internet. Acesta folosește adrese de 32-biți ceea ce limitează spațiul de adresare la 4.294.967.296 (2^32) de adrese posibile unice. Pentru a fi înțelese de toată lumea, adresele IPv4 sunt reprezentate în notație zecimală care constă în patru numere zecimale, fiecare cuprinse între 0 și 255, separate prin puncte (ex. 172.16.254.1).

Adresele IPv4 sunt împărțite în trei categorii, numite clase. După cum puteți vedea în tabelul de mai jos, diferența principală dintre clase o reprezintă numărul de biți alocați pentru identificarea rețelei și a stației de lucru. De asemenea, clasa din care o adresă IPv4 face parte poate fi identificată conform primilor biți din scrierea binară a primului număr din notația zecimală. De exemplu, adresa IP din imaginea de mai sus este o adresă de clasă B deoarece primii biți din forma binară a lui 172 (10101100) sunt 10.

Mai există și alte adrese folosite pentru întrebuințări speciale. După cum puteți vedea în imaginea de mai jos, adresele IPv4 din clasa D sunt folosite pentru adresarea multicast. Multicasting-ul se referă la comunicarea în grup, unde informația este adresată mai multor dispozitive în același timp. De exemplu, adresarea muticast este folosită în televiziunea pe internet (Internet TV) sau în videoconferințe. Adresele IPv4 de clasă E nu pot fi folosite în viața reală deoarece sunt rezervate în scopuri experimentale.

Ce este Internet Protocol versiunea 6 (IPv6)?

Internet Protocol versiunea 6 sau IPv6 a fost creat în 1995, cu scopul de a înlocui adresele IPv4. Principalul motiv a fost acela al epuizării spațiului de adresare IPv4. Adresele IPv4 se vor termina foarte curând așa că trebuiau să găsescă o soluție pe termen lung. Mărimea adresei a fost mărită de la 32-biți la 128-biți, ceea ce înseamnă că noul spațiu de adresare dispune de un potețial maxim de 2^128 de adrese diferite. Dacă faci un calcul simplu, vei vedea că numărul de adrese IPv6 este mai mare de 7.9 x 10^28 ori decât cel al adreselor IPv4. De obicei, adresele IPv6 sunt reprezentate în 8 grupuri de numere hexazecimale separate de două puncte.

După cum poți vedea în imaginea de mai sus, adresele IPv6 sunt destul de greu de gestionat, așa că există câteva reguli ce simplifică modul în care scrii aceste adrese. Dacă unul sau mai multe grupuri sunt "0000", zerourile pot fi omise și înlocuite cu 2 două puncte, iar zerourile de la începutul unui grup pot fi de asemenea omise. De exemplu, toate adresele din tabelul de mai jos sunt corecte și echivalente.

NOTĂ: În contrast cu IPv4, adresele IPv6 nu sunt împărțite în clase.

Ce este masca de rețea

Masca de rețea este un număr de 32-biți care maschează o adresă IP și este folosită pentru a diviza adresa IP în adresa de rețea și adresa de stație. Masca de rețea este alcătuită setând toți biții pentru rețea "1", iar pe cei pentru stație "0". Masca de rețea poate fi reprezentată în două moduri: în zecimal, la fel ca o adresă IP sau folosind notația CIDR. Notația CIDR implică scrierea adresei IP pentru care se aplică masca de rețea, urmată de caracterul slash (/), iar la final lungimea prefixului măștii de rețea. De exemplu, in loc să scriem adresa IP (ex. 192.168.1.0) și masca de rețea (ex. 255.255.255.0), putem să scriem doar adresa IP urmată de slash și lungimea prefixului, lungime ce reprezintă, de fapt, numărul de biți "1" din forma binară a măștii de rețea (ex. 192.168.1.0/24).

Masca de rețea este folosită în procesul de subnetare. Subnetarea implică divizarea unei rețele în porțiuni mai mici numite subrețele. După cum știți, o adresă IP este divizată în două părți, una pentru indentificarea rețelei și una pentru identificarea stației de lucru. Folosind masca de rețea, rețeaua principală este împărțită in două sau mai multe subrețele. Acest lucru de realizează prin operația ȘI (AND) între adresa IP și masca de rețea. În termeni simplii, asta înseamnă că o parte din biții pentru identificarea stației de lucru vor fi folosiți pentru identificarea subrețelei.

Dacă doriți să învățați mai multe despre acest proces, citiți acest ghid de pe techopedia.com.

Concluzie

Astăzi, internetul este o parte din viața noastă. Internetul pe care îl folosim atât de mult nu ar fi fost la fel fără Protocolul de Internet pe care toate dispozitivele îl folosesc. După cum puteți vedea, adresele IP sunt greu de înțeles dacă nu aveți puțină experiență în acest domeniu, așa că, dacă doriți să vă creați propria rețea, nu ezitați să cereți ajutorul cuiva care se ocupă cu astfel de lucruri. Dacă aveți alte întrebări despre acest subiect, nu ezitați să folosiți formularul de comentarii de mai jos.