Linia de comandă: 11 comenzi esențiale pe care trebuie să le știi (cd, dir, mkdir, etc.)

Experții și profesioniștii iubesc Linia de comandă datorită activităților și comenzilor avansate pe care le poți executa. Din fericire, Linia de comandă nu este proiectată pentru a executa doar comenzi avansate, ci și pentru a rula comenzi simple pentru operațiuni de bază. În acest articol îți arătăm cum se execută comenzi precum modificarea directorului curent, schimbarea unității de stocare, vizualizarea conținutului unui folder, crearea și redenumirea folderelor, copierea, ștergerea fișierelor și a folderelor, precum și lansarea de aplicații direct din Linia de comandă. De asemenea, vedem și cum poți să obții ajutor atunci când folosești această aplicație din Windows. Să începem:

NOTĂ: Informațiile pe care le împărtășim în acest tutorial se aplică atât în Windows 10, cât și în Windows 8.1 și în Windows 7. Pentru simplitate, vom folosi capturi de ecran doar din Windows 10.

1. Cum schimbi directorul (folderul) în Linia de comandă (CMD)

Prima comandă din listă este CD (Change Directory – Schimbă Folderul). Această comandă ne permite modificarea directorului curent de lucru sau, cu alte cuvinte, îți dă posibilitatea de a naviga la alt folder de pe calculatorul tău. De exemplu, comanda CD te duce la rădăcina arborelui de directoare. Pentru a vedea cum funcţionează, după ce deschizi Linia de comandă, tastează cd şi apasă tasta Enter. Această comandă te duce la rădăcina discului (în acest caz fiind partiţia "C:").

Executarea comenzii CD pentru a schimba directorul în rădăcina partiției

De reținut este că în Linia de comandă nu contează dacă introduci comenzile folosind litere mari, mici sau combinaţii ale lor. Comenzile cd, CD sau Cd vor avea rezultate identice.

Mergând înapoi la comanda "CD", acum lucrezi în rădăcina partiției "C:". Dacă vrei să lucrezi în alt folder de pe această partiţie, execută comanda "CD Folder". Numele subfolderelor trebuie să fie separate cu un caracter "". De exemplu, atunci când trebuie să accesezi folderul System32, aflat în "C:\Windows", introduce comanda "cd windows\system32" ca în imaginea de mai jos, și apoi apasă pe tasta Enter.

Executarea comenzii CD pentru a schimba directorul și a merge la un altul, sepcificat exact

Când trebuie să urci cu un nivel în ierarhia folderelor, folosește comanda "cd..". Să presupunem că vrei să mergi înapoi la folderul Windows. Scrie "cd.." și apasă tasta Enter de pe tastatură.

Executarea comenzii CD.. pentru a urca un nivel în arborele de directoare

Efectul este că directorul curent s-a modificat în "C:\Windows".

2. Cum schimbi unitatea de stocare (partiția sau hard-disk-ul) în Linia de comandă (CMD)

Pentru a accesa un alt hard-disk, scrie litera alocată lui, urmată de ":". De exemplu, dacă vrei să schimbi partiţia din "C:" în "D:", trebuie să tastezi "d:" şi apoi să apeși pe tasta Enter.

Schimbarea unității de stocare în Linia de comandă

Pentru a schimba atât partiţia ori hard-disk-ul cât şi folderul de lucru în acelaşi timp, folosește comanda cd urmată de parametrul "/d". Parametru "/d" este folosit pentru a schimba folderul de lucru curent cu un alt folder specific, aflat pe o altă partiţie.

De exemplu, dacă acum te afli pe partiţia "D:" şi vrei să mergi înapoi pe partiţia "C:", direct în folderul Windows, trebuie să tastezi "cd /d C:Windows" şi să apeși pe tasta Enter, la fel ca în imaginea următoare.

Schimbarea unității de stocare și a directorului, în Linia de comandă

NOTĂ: Prin tastarea literei partiţiei, ești dus automat la cea mai recentă locaţie de pe acea partiţie. De exemplu, dacă te afli pe partiţia "D:" şi tastezi "cd c:\windows" nu va părea că se întâmplă ceva. Dar, dacă tastezi "c:", atunci folderul curent de lucru se va schimba în "c:\windows" (presupunând că acesta a fost ultimul director în care ai lucrat pe partiţia "C:").

3. Cum vezi conţinutul unui director în Linia de comandă (CMD)

Poți să vezi conţinutul unui folder prin folosirea unei simple comenzi numite DIR. Pentru a o testa, am creat pe partiţia "D:" un folder numit Digital_Citizen, cu câteva fişiere şi subfoldere în el.

Un folder aflat în rădăcina unității D

Ultima dată, directorul nostru de lucru era "C:\Windows". Vom merge la folderul menţionat puţin mai sus, prin folosirea comenzii "cd /d d:\Digital_Citizen". Pentru a vizualiza conţinutul folderului tastăm DIR şi apăsăm Enter pe tastatură. O listă a fişierelor şi folderelor conţinute este afişată, împreună cu câteva detalii despre acestea (dimensiuni, data şi ora ultimei modificări).

Utilizarea comenzii DIR pentru a vedea conținutul unui director

4. Cum creezi un director nou cu Linia de comandă (CMD)

Poți să creezi un folder nou folosind comanda MKDIR (Make Directory – Creează Director) sau comanda MD. Sintaxa acestor comenzi este "MKDIR Folder" sau "MD Folder".

Să presupunem că trebuie să creăm un folder nou, numit Digital_Citizen_Ro care va fi plasat în folderul "D:\Digital_Citizen". Vom tasta "mkdir Digital_Citizen_Ro" şi apoi vom apăsa pe tasta Enter, la fel ca în imaginea de mai jos.

Comanda MKDIR, în Linia de comandă

Ca să verificăm dacă a funcţionat, vom folosi din nou comanda DIR. Folderul nou creat apare în listă.

Utilizarea comenzii DIR pentru a vedea conținutul unui director, în Linia de comandă

NOTĂ: Nu uita că toate aceste comenzi depind de locaţia curentă din Linia de comandă. De exemplu, dacă te afli în "C:" şi tastezi "MKDIR test", va fi creat un folder nou în rădăcina partiţiei "C:".

O altă metodă de a crea un folder, pentru care nu este necesar să te afli în locaţia unde va fi acesta creat, este să tastezi întreaga lui cale. De exemplu, dacă lucrezi pe partiţia "D:" şi vrei să creezi un folder pe partiţia "C:" numit alte_lucruri, tastează "mkdir c:\alte_lucruri" şi apoi apasă pe Enter.

Utilizarea comenzii MKDIR pentru a crea un director nou, specificând calea sa completă

Când trebuie să creezi un folder cu subfoldere în acelaşi timp, poți folosi comanda "MKDIR FolderSubfolder". De exemplu, dacă scriem "mkdir Digital_Citizen_Teste\Beta\Test1", vor fi create 3 foldere: Digital_Citizen_Teste, Beta și Test1, într-o structură ierarhică arborescentă.

Crearea unui folder cu sub-foldere, folosind MKDIR în Linia de comandă

5. Cum redenumești fişiere şi foldere cu Linia de comandă (CMD)

Pentru a redenumi fişiere şi foldere trebuie să folosești comanda REN (Rename – Redenumire).

Pentru foldere, tastează "ren Folder NumeNouFolder". De exemplu, dacă vrem să redenumim folderul Digital_Citizen_Teste în Digital_Citizen_Teste_Finale, tastăm "ren Digital_Citizen_Teste Digital_Citizen_Teste_Finale" şi apăsăm pe tasta Enter.

Redenumirea folderelor cu comanda REN, în Linia de comandă

Pentru a redenumi un fişier, folosește aceeaşi comandă, astfel: "ren fişier.extensie numenou.extensie". De exemplu, pentru a redenumi Digital_Citizen_Poza.jpg în Poza1.jpg, trebuie să utilizăm comanda "ren Digital_Citizen_Poza.jpg Poza1.jpg".

Redenumirea fișierelor cu comanda REN, în Linia de comandă

Citește pagina doi a acestui ghid pentru a afla cum copiezi fișiere și foldere, cum le ștergi, cum lansezi aplicații din Linia de Comandă și cum obții ajutor când folosești această unealtă.

Descoperă: Productivitate Ghiduri Linia de comandă Programe Recomandate Windows
Spune-ți părerea: Vezi comentarii Comentează