SUS

Numele ASUS vine de la ultimele patru litere ale cuvântului Pegasus, calul înaripat din mitologia greacă ce reprezintă inspirația artistică și învățătura. ASUS încorporează puterea, spiritul creativ și puritatea simbolizate de această creatură mitică ce se îndreaptă către noi culmi ale calității și inovației cu fiecare produs ce este introdus pe piață.