Linia de comandă – Cum folosim comenzile simple, de bază

Experții și profesioniștii iubesc Linia de comandă datorită activităților și comenzilor avansate pe care le poți executa. Dar acest lucru nu înseamnă că este utilă doar pentru utilizatorii avansați - până la urmă, fiecare expert a fost un începător la timpul său. Iar Linia de comandă nu este proiectată pentru a executa doar comenzi avansate, ci și pentru a rula comenzi simple pentru operațiuni de bază. În acest articol îți vom arăta cum se execută comenzi precum modificarea folderului de lucru, vizualizarea conținutului unui folder, crearea și redenumirea folderelor, copierea, ștergerea fișierelor și a folderelor, precum și lansarea unei aplicații direct din Linia de comandă. De asemenea, vom vedea și cum poți să obții ajutor atunci când folosești acest instrument din Windows:

NOTĂ: Informațiile pe care ți le împărtășim în acest tutorial se aplică atât în Windows 10, cât și în Windows 8.1 și în Windows 7. Notează că, pentru simplitate, vom folosi capturi de ecran doar din Windows 10.

Cum navighezi prin foldere

Prima comandă din listă este CD (Change Directory – Schimbă Folderul). Această comandă ne permite modificarea folderului curent de lucruˇsau, cu alte cuvinte, îți dă posibilitatea de a naviga la alt folder de pe calculatorul tău .

De exemplu, c omanda CD\ te duce la rădăcina arborelui de directoare. Pentru a vedea cum funcționează , d upă ce deschi zi Linia de comandă , tastează cd\ și apasă tasta Enter. Vei vedea că această comandă te va duce la rădăcin a discului (în acest caz ea fiind partiția ”C:”).

NOTĂ: În Linia de comandă nu contează dacă introduci comenzile folosind litere mari, mici sau combinații ale lor. Comenzile cd, CD sau Cd vor avea rezultate identice.

Mergând înapoi la comanda ”CD\” , acum lucrezi în rădăcina partiției ” C: ” . Dacă vrei să lucrezi în alt folder de pe această partiție, execută comanda CD Folder”. Numele subfolderelor trebuie să fie separate cu un caracter ” \”. De exemplu, atunci când trebuie să accesezi folderul System32 , aflat în C:\Windows” , introduce comanda ”cd windows\system32 \” ca în imaginea de mai jos, și apoi apasă pe tasta Enter.

Când trebuie să urci cu un nivel în ierarhia folderelor, folosește comanda ”cd..”. Să presupunem că vrei să mergi înapoi la folderul Windows. Scrie ”cd..” și apasă tasta Enter de pe tastatură. Vei observa că folderul de lucru s-a modificat în C:\Windows”.

Cum accesezi un anumit hard-disk sau partiție

Pentru a accesa un alt hard-disk , scrie litera alocată lui, urmată de ”:”. De exemplu, dacă vrei să schimbi partiția din ” C: ” în ” D: ”, trebuie să tastezi ”d:” și apoi să apeși pe tasta Enter.

Pentru a schimba atât partiția ori hard-disk-ul cât și folderul de lucru în același timp, folosește comanda cd urmată de parametrul ”/d”. P arametru ”/d” este folosit pentru a schimba folderul de lucru curent cu un alt folder specific, aflat pe o altă partiție. De exemplu, dacă acum te afli pe partiția ” D: ” și vre i să mergi înapoi pe partiția ” C: ”, direct în folderul Windows , trebuie să tastezi ”cd /d C:\Windows” și să apeși pe tasta Enter , la fel ca în imaginea următoare.

NOTĂ: Prin tastarea literei partiției, ești dus automat la cea mai recen tă locație de pe acea partiție. De exemplu, dacă te afli pe partiția d: și tast ezi ”cd c:\ windows” nu va părea că se întâmpl ă ceva . Dar, dacă tastezi c: , atunci folderul curent de lucru se va schimba în c:\ windows” (presupunând că acesta a fost ultimul director în care ai lucrat pe partiția C :” ).

Cum vezi conținutul unui folder

Poți să vezi conținutul unui folder prin folosirea unei simple comenzi numite DIR. Pentru a o testa, am creat pe partiția D: un folder numit Digital_Citizen , cu câteva fișiere și subfoldere în el.

Ultima dată, folderul nostru de lucru era ”C :\ W indows . Vom merge la folderul menționat puțin mai sus, prin folosirea comenzii ”cd /d d:\ Digital_Citizen”. Pentru a vizualiza conținutul folderului tastăm DIR și apăsăm Enter pe tastatură . O listă a fișierelor și folderelor conținute este afișată, împreună cu câteva detalii despre acestea (dimensiuni, data și ora ultimei modificări).

Cum creezi un folder nou

Poți să creezi un folder nou folosind comanda MKDIR (Make Directory – Creează Director) sau comanda MD. Sintaxa acest or comenzi este ”MKDIR Folder” sau ”MD Folder”.

Să presupunem că trebuie să creăm un folder nou, numit Digital_Citizen_Ro care va fi plasat în folderul ”D :\Digital_Citizen . Vom tasta ”mkdir Digital_Citizen_Ro” și apoi vom apăsa pe tast a Enter , la fel ca în imaginea de mai jos.

Ca să verificăm dacă a funcționat, vom folosi din nou comanda dir. Folderul nou creat apare în listă.

NOTĂ: Nu uita că toate aceste comenzi depind de locația curentă din Linia de comandă. De exemplu, dacă te afli în ” C: ” și tastezi MKDIR test” , va fi creat un folder nou în rădăcina partiți ei C: .

O altă metodă de a crea un folder, pentru care nu este necesar să te afli în locația unde va fi acesta creat, este să tastezi întreaga lui cale. De exemplu, dacă lucrezi pe partiția ” D: ” și vrei să creezi un folder pe partiția ” C: ” numit alte_lucruri , tastează mkdir c:\alte_lucruri” și apoi apasă pe Enter.

Când trebuie să creezi un folder cu subfoldere în același timp, poți folosi comanda ”MKDIR Folder \ S ubfolder”. De exemplu, dacă scriem mkdir Digital_Citizen_Teste \ B eta\ T est1” , vor fi create 3 foldere: Digital_Citizen_Teste , B eta și T est1, într-o structură ierarhică arborescentă.

Cum redenumești fișiere și foldere

Pentru a redenumi fișiere și foldere trebuie să folosești comanda REN (Rename – Redenum ire ).

Pentru foldere, tastează ren Folder NumeNouFolder”. De exemplu, dacă vrem să redenumim folderul Digital_Citizen_Teste în Digital_Citizen_Teste_Finale , vom tasta ”ren Digital_Citizen_Teste Digital_Citizen_Teste_Finale” și apoi vom apăsa pe tasta Enter.

Pentru a redenumi un fișier, folosește aceeași comandă, astfel: ”ren fișier.extensie numenou.extensie”. De exemplu, pentru a redenumi Digital_Citizen_Poza .jpg în Poza1 .jpg , trebuie să utilizăm comanda ”ren Digital_Citizen_Poza .jpg Poza 1.jpg”.

Mergi la pagina a doua a acestui ghid pentru a afla cum copiezi fișiere și foldere, cum le ștergi, cum lansezi aplicații din Linia de Comandă și cum obții ajutor când folosești această unealtă.